Samen Spelen, Samen Winnen

Eurojackpot

 


Privacyreglement Vivant KuijperVivant Kuijper respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking.NieuwsbriefVia de web-site van Vivant Kuijper en de daarbij behorende sub websites kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wij verwerken daarvoor uw naam en uw mailadres. Voor deelname aan loterijen van de Nederlandse loterij en/of tabaksaankopen moet u 18 jaar of ouder zij. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij vragen hiervoor om uw leeftijd aan te geven.

VerkoopWanneer u besluit om deel te nemen aan het boulevardspel slaan wij uw gegevens en uw opgegeven leeftijd op om u per mail hierover informatie te verstrekken.

Financielle administratie.Vivant Kuijper is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren.

Persoonsgegevens delen met derden.De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt Vivant Kuijper voor haar eigen doeleinden.
Zij maakt bij verwerking wel gebruik van derden(verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens.

Dit is in verband met registratie van de aankoop van de IQOS e-Sigaret waarbij uw persoonsgegevens moeten worden aangeleverd in verband met opvolging en garantieverlening door de leverancier.

BeveiligingWij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om die u ons toevertrouwd en nemen passende , technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Jouw rechten Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kun je een verzoek doen om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt een dergelijk gemotiveerd verzoek – onder vermelding van je volledige naam - bij ons indienen per email aan info@vivant-kuijper.nl. Wij nemen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens contact met je op.